Rijbewijskeuring – Huisartsenpraktijk Bader & Toutenhoofd – Hilversum
Regentesselaan 20 1217 EG Hilversum Tel:035-6247727 Spoed 035-2050521
Header afbeelding

Rijbewijskeuring

Als u gekeurd moet worden voor uw rijbewijs (categorie A en B), kan dit bij uw eigen huisarts. Rijbewijskeuringen voor een vrachtwagen of voor een bus worden uitgevoerd door een keuringsarts. Hiervoor kunt u niet bij de huisarts terecht.
Rijbewijskeuringen worden niet vergoed door de verzekering, dus deze moeten ter plaatse worden afgerekend.

Wat gebeurt er tijdens de keuring?
Bij de keuring wordt besproken of u behandeld wordt voor ziektes die het rijden kunnen beïnvloeden. De medicatie wordt doorgenomen. Er wordt gekeken of uw bewegingsapparaat voldoende functioneert, uw bloeddruk wordt gemeten en uw gezichtsvermogen wordt getest. Tot slot wordt de urine gecontroleerd op suikerziekte.

Na de keuring
De arts vult het medische gedeelte van het aanvraagformulier in en vervolgens wordt dit formulier opgestuurd naar het CBR. In veel gevallen kan de huisarts het formulier digitaal invullen en gelijk opsturen. Als het CBR alle informatie heeft die nodig is, volgt via Mijn CBR het bericht of u rijgeschikt bent en u uw rijbewijs kunt verlengen.

Kosten
De kosten zijn voor een volledige keuring zijn €75,-. U krijgt een kwitantie van de keuring.
Wanneer de huisarts alleen een aanvraag voor medische informatie dient in te vullen en er geen lichamelijk onderzoek dient te worden uitgevoerd zijn de kosten €30,-.

Afspraak maken
Wilt u een rijbewijskeuring aanvragen? Bel met de assistente voor het maken van een afspraak:
Tel. 035- 6247727
De volgende zaken dient u mee te nemen naar uw afspraak:

  • Keuringsdocumenten
  • Identiteitsbewijs
  • Potje met urine (u kunt een potje van tevoren bij onze balie ophalen)
  • Medicijnlijst (indien van toepassing)
  • Bril (indien van toepassing)